image19

Vrouw Esmé

"The moment my armor melts, and my heart opens spontaneously, are the moments I feel utterly alive and connected."

Esmé Ritstier (1984) -

Hi ik ben Esmé en ik coach vrouwen door middel van circle en stilte trainingen naar meer rust in hun leven en dagelijkse praktijk.


(Word vertaald)

As a facilitator and space holder I love to open space for transformation. A spaces where we open a new paradigm and practice a new way of being. That is heart directed rather then mind directed.


Community opened me to a new quality of life

During the last years I have been part of different communities and even lived in a spiritual yoga community. And these are by far one of the most dear and precious experiences of my life. 

Why?

Because it opens my heart in a way I never had experienced before. For the first time I can ever remember I felt true belonging, authentic connection and so much joy in truly being met, seen and felt as I was. I experienced how masks slowly dropped and a new quality of me came alive that was more at ease, open, loving and alive.

One of the things that was so special about people that decide to live in these communities is that they decide to do so for a joined reason: to awaken their true potential and open the heart. And support each other in this journey. Living and co-creating with people with shared value I have found the greatest joy of all! There is encouragement and support rather then competition or rivalry. 


Re-evaluating our values

Every time I left the community, I experienced the complete opposite in the city life that I got back to. 

I felt alone so many times in the transformation journey that was still continuing, in a civilization that was focused on individual gain, rather than meeting one another authentically.

I now know that I never really have fit in the ambition for success. What i found out to be more true to me is finding success in the celebratory moments that both your and I were able to truly  meet each other in each others glory and pain.

I found out that what I value most is creating momentum for re-evaluating our values in life, learning to open our heart for authentic connection, and offer a safety net where people can come home to and find true belonging in a network of women that share the common intent to support one another in opening their heart and stepping into their joy and full potential.


Presence was the key in all those moments that open my heart. And that became key in all that I do.

Whether you are longing for more ease and quiet in your life, to really find clarity about your purpose in life.

Or you'd love to just meet and be inspired by openhearted encounters.


Vrouwen Praktijken

Wens

Mijn wens met Vrouwen Praktijken komt voort vanuit een diep verlangen naar verbinding en heling in mijn vrouwzijn. De relatie met vrouwen heeft voor mij talloze spiegels gegeven over de scherpe randjes in mezelf. Ik heb gezien om me heen hoe we lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan of onzeker kunnen worden als de ander opstaat. Hoe mooi zou het zijn als in elkaar onszelf kunnen zien. In licht en donker vooral de essentie zien, omdat we van hart tot hart verbonden zijn als sisters. De wereld heeft het nodig dat wij als vrouw ons weer kunnen verbinden met Haar, de Moeder, door weer tot rust te komen in ons zelf. De veiligheid en inspiratie in onszelf weer vinden, zodat we de weg gaan die voor onze ziel is uitgestippeld en elkaar bij kunnen staan op deze weg. Vanuit verwondering, oprechte nieuwsgierigheid en onvoorwaardelijke liefde.


Ik geloof dat het mogelijk is om te leven met een open hart. En dat kan alleen als we ook onze verkramping, geslotenheid en triggers omarmen. Want ik weet, wij zijn niet alleen. Ik maak hetzelfde mee.

Laten we elkaar hierin ontmoeten en samen uitgroeien tot de beste versie van onszelf in service van de mensheid en de wereld. 

Namasté

Peilers

Vrouwen Praktijken rust op 3 peilers:

Vrouwzijn.

Vertrouwen.

Verbinding.

Circle

Het principe van samenkomen in circle is al eeuwenoud en stamt af van de traditionele wijsheids circle. Je gebruikt hierin de wijsheid van het veld dat samenkomt. Dit is een heel intuitief en genieus proces. Waarin we leren vertrouwen op wat leeft in de circle en rijp is om naar voren te komen en ten goede komt aan een ieder die in de circle aanwezig. Een circle schept een veilige container voor verbinding, voor het doorleven van thema´s, collectieve en individuele heling en een rijke voedingsbodem om je systeem aan op te laden.


Deze circle is geïnspireerde op de principes van Heart Circle van Tej Steiner en Heart iQ van Christian Pankhurst. 

De circle wordt altijd geleid door een ervaren facilitator, waarin de groep samen zal groeien.

Voor de verdieping van de circle is het van belang dat er transparante afspraken worden gewaarborgd vanaf het begin dat een nieuwe circle wordt samengesteld. En dat er voor een afgesproken serie aan sessies bij elkaar gekomen wordt.

De circle valt of staat met een ieders aanwezigheid. 

Iedereen in circle is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn. De circle is geen therapieruimte maar een helings ruimte waarin vanuit helderheid en duidelijkheid aan thema's kan worden gewerkt om je systeem een upgrade te geven en het proces van persoonlijke transformatie en groei een spurt te geven.